15-16 czerwca 2020 r. pracownicy Grupy Eltron wzięli udział w szkoleniu z organizacji czasu pracy. Zajęcia były realizowane
w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych w Województwie Podlaskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020).

Program szkolenia obejmował poniższe zagadnienia:

  • Zarządzanie sobą w czasie (kontrola i monitoring metodą Kanban – podział zadań na: do zrobienia, w trakcie, wykonane);
  • Zarządzanie celami i potencjałem (czynniki sukcesu, działanie naszego umysłu, poznanie własnego potencjału);
  • Narzędzia i aplikacje (poznanie nowoczesnych środków służących odpowiedniej organizacji powierzonych zadań w pracy).

„Szkolenie oceniamy jako bardzo przydatne i rozwojowe. Udział w tego typu projektach wynika przede wszystkim z tego, że bardzo cenimy rozwój kwalifikacji pracowników, wymianę doświadczeń, współpracę zespołową, stale dążymy do poprawiania efektywności naszej pracy. W ramach programu odbędą się też kolejne szkolenia. Mam nadzieję, że będą równie ciekawe” – podsumowuje Mariusz Klewinowski Wiceprezes Zarządu Grupy Eltron.