Akademia Eltron

Grupa Eltron prowadzi aktywne działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedną z takich inicjatyw jest Akademia Eltron – akcja skupiająca wszystkie działania edukacyjne Grupy, skierowane zarówno do praktyków w branży, pracowników spółki, jak i studentów oraz uczniów.

Projekt realizowany jest przy aktywnej współpracy wielu organizacji, m.in. Związku Elektro-Wykonawców, Politechniki Białostockiej, Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach, Instytutu Energetyki oraz Partnerów biznesowych spółki.

Zakres działania Akademii Eltron

Programy staży i praktyk dla studentów wybranych uczelni

Grupa Eltron prowadzi programy płatnych staży oraz praktyk na Politechnice Białostockiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie rynku na kadrę inżynierską, w programie mogą wziąć udział studenci już I stopnia. Trwające miesiąc staże oraz praktyki organizowane są w siedzibach Grupy Eltron w Łapach, Białymstoku oraz Warszawie. Najlepsi stażyści mogą liczyć na dodatkowe szkolenia oraz oferty pracy.

Program praktyk zawodowych dla uczniów szkół z profilem „technik – elektryk”

Grupa Eltron prowadzi projekty praktyk zawodowych dla zawodu „technik-elektryk”. Do udziału w programie zaproszone są wszystkie szkoły posiadające profil branżowy związany z elektryką i elektrotechniką. Celem praktyk jest pogłębienie wiedzy, zdobycie umiejętności zastosowania jej w praktyce, a także poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa w rzeczywistych warunkach rynkowych. Uczniowie, biorący udział w programie, mogą liczyć na, zdobycie cennej wiedzy branżowej, wielu umiejętności zawodowych, a także wyposażenia stanowiska pracy oraz certyfikat ukończenia praktyk.

Cykl konferencji na temat innowacyjnych rozwiązań w elektryce i elektrotechnice

W ramach Akademii Eltron organizowany jest cykl konferencji branżowych, połączonych z możliwością odbycia certyfikowanych szkoleń i szansą na networking. Tematyka każdego z wydarzeń jest dostosowana do potrzeb i oczekiwań profesjonalistów z branży elektrycznej i elektrotechnicznej.

Szkolenia branżowe

Grupa Eltron jest współorganizatorem i Partnerem cyklu szkoleń organizowanych przez Związek Elektro-Wykonawców. Kursy skierowane są do osób związanych z projektowaniem i wykonawstwem instalacji elektrycznych oraz sieci elektroenergetycznych. Udział w szkoleniach daje uczestnikom szansę na zdobycie certyfikacji w wielu nowych obszarach oraz podążanie za zmieniającymi się trendami i nowymi rozwiązaniami w branży.