Project Description

Prywatny Akademik Student Depot w Warszawie

Lokalizacja: ul. Woronicza 37, Warszawa

Zakres: Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Szczegóły Projektu

DATA

2018/2019

KLIENT

Generalny Wykonawca – ERBUD S.A.; Inwestor – Student Depot Foxtrot Sp. z o.o.

RODZAJ OBIEKTU

Budynek usługowy