Grupa Eltron włączyła się jako sponsor w organizację II Podlaskich Dni Młodego Elektryka, które odbyły się w terminie 14-15 kwietnia 2021 roku. Ostatni rok znacznie ograniczył możliwości kontaktu studentów i uczniów z przyszłymi pracodawcami, dlatego też Studenckie Koło SEP przy Politechnice Białostockiej wyszło naprzeciw tej sytuacji i zorganizowało drugą edycję Podlaskich Dni Młodego Elektryka. Wydarzenie to, przeniesione z uwagi na sytuację epidemiologiczną do przestrzeni wirtualnej, połączyło w sobie wiele możliwości: blok wykładowy, szkolenia techniczne, panel dyskusyjny pt. „Obecny system edukacji, a rynek pracy. Oczekiwania kontra rzeczywistość” oraz przede wszystkim promocję szeroko pojętej branży elektrycznej w województwie podlaskim.

Ideą Podlaskich Dni Młodego Elektryka było przedstawienie rangi zawodu elektryka w obecnych czasach, ukazanie wartości dyplomu Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, a także nieograniczonych możliwości osobistego rozwoju w tej branży.

„Podczas II Podlaskich Dni Młodego Elektryka studenci i uczniowie zdobyli solidną porcję wiedzy, a także możliwość nawiązania nowych relacji i kontaktów biznesowych. Studenci Politechniki Białostockiej od dawna zasilają nasze szeregi. To bardzo wartościowi i świetnie wyedukowani pracownicy, dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy brać udział w organizacji tego typu wydarzeń” – podsumowuje Natalia Matejczuk, kierownik działu jakości i rozwoju
w Grupie Eltron.