Miło nam poinformować, że Grupa Eltron znalazła się w gronie stu największych firm w regionie! Kurier Poranny przygotowuje co roku  ranking firm województwa podlaskiego. Wyróżnia największe, najdynamiczniej rozwijające się firmy oraz najlepszych menedżerów.  Wyniki rankingu ogłoszono 11 grudnia 2020 r. podczas XVII gali Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw „Kuriera Porannego”.

Warto podkreślić, że Złota 100 wskazuje firmy, które nie tylko osiągnęły najwięcej w minionym roku, ale też wykazały się najatrakcyjniejszymi ofertami rynkowymi i jakością zarządzania. Tym bardziej cieszymy się z faktu, że Grupa Eltron zajęła w rankingu 45 miejsce.

Odznaczone firmy, choć stanowią tylko 0,1% wszystkich podmiotów gospodarczych w województwie, dzięki przychodom ze sprzedaży nadają kształt gospodarce regionu, zatrudniają co trzeciego pracownika, są płatnikami ok. 14% dochodów budżetowych z tytułu podatku od osób prawnych. Są to zatem przedsiębiorstwa najbardziej znaczące dla województwa.