4 marca 2020 r. odbyło się współorganizowane przez Grupę Eltron seminarium  szkoleniowe pn. „Innowacyjne rozwiązania w technice kablowej”. Spotkanie miało miejsce na Politechnice Białostockiej i wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób.

Program spotkania obejmował następujące zagadnienia:

  1. Konstrukcja kabla w praktyce elektryka
  • Różnice pomiędzy wykonaniem wg normy HD i IEC w zastosowaniu praktycznym;
  • Konstrukcja i rodzaje żył roboczych, a kwestia łączenia kabli.
  1. Dyrektywa CPR w projekcie i na budowie
  • O czym naprawdę mówi CPR;
  • Jakie klasy palności wprowadza i gdzie je stosować w praktyce.
  1. Deklaracje, atesty, certyfikaty na polskim rynku
  • Deklaracja zgodności UE a deklaracja PL;
  • Deklaracje własności użytkowych UE a deklaracja PL.