W marcu 2021 r. Grupa Eltron rozpoczyna realizację nowej inwestycji pn. „Budowa Budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego” w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik. Projekt będzie realizowany w Warszawie do grudnia
2021 r. Nieruchomość ma powierzchnię około 4,6 tys. m2 i trzy kondygnacje. Projekt obejmuje budowę łącznika pomiędzy częścią nową a istniejącą oraz realizację terenu zewnętrznego.

Szczegółowy zakres prac obejmuje realizację instalacji elektrycznych silnoprądowych w zakresie:

  • wnętrzowa stacja transformatorowa (rozdzielnica 15 kV i transformatory);
  • rozdział energii i kompensacji mocy biernej – RGnn;
  • instalacja oświetlenia podstawowego;
  • instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
  • instalacja gwarantowana 230V wraz z UPSem;
  • instalacja gniazd ogólnych i siłowych;
  • instalacja odgromowa.