Project Description

Dolina Cisów

Lokalizacja: Białystok

Zakres: Sprzedaż okablowania, osprzętu, rozdzielnic.

Szczegóły Projektu

DATA

2017-2018

KLIENT

ST Twarowscy

RODZAJ OBIEKTU

Budownictwo kubaturowe