Grupa Eltron jest zaangażowana w realizację projektu „Polimery Police Project”, w ramach którego powstanie tzw. ,,kontenerowe miasteczko”. Osiedle w Policach, stanie się tymczasowym domem na kilka lat dla pracowników Hyundai Engineering z Korei Południowej, którzy mają pomóc w budowie fabryki tworzyw sztucznych.

W ramach realizacji projektu pn. „Budowa hotelu pracowniczego w formie kontenerów – obiektów tymczasowych, mieszkalnych w zespołach zabudowy z towarzyszącymi budynkami usługowymi, budynkiem ochrony, 2 budynkami gastronomii (2 stołówki), urządzeniami sportu i rekreacji, punktem medycznym, 2 pralniami, budynkiem administracji oraz infrastrukturą techniczną” Grupa Eltron będzie odpowiedzialna za realizację prac elektrycznych w zakresie:

  • budowy linii kablowych;
  • dostawy i montażu stacji rozdzielczej SN;
  • dostawy i montażu stacji transformatorowych;
  • budowy linii kablowych nn oświetleniowych;
  • budowy linii kablowych nn zasilających kontenery socjalne;
  • dostawy i montażu oświetlenia terenu.

Prace Grupy Eltron będą prowadzone do września 2020 r.