Grupa Eltron rozpoczyna realizację kolejnej inwestycji w zakresie kompleksowego wykonania instalacji elektrycznych. Usługa realizowana jest na zlecenie STB Koncept zaś inwestorem jest Lidl Sp. z o.o. sp. komandytowa.
Wartość inwestycji to ok. 2 mln zł netto.
Zakres prac obejmuje:

 • dostawę i montaż kontenerowej stacji transformatorowej: transformator o mocy 400kVA wraz z rodzielnicami średniego i niskiego napięcia;
 • wykonanie poziomych oraz pionowych tras kablowych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
 • dostawę i montaż rozdzielnic zasilających;
 • wykonanie oprzewodowania dla instalacji oświetleniowych oraz siłowych;
 • dostawę i montaż opraw oświetleniowych;
 • dostawę i montaż osprzętu elektroinstalacyjnego;
 • instalację odgromową oraz elektryczną na dachu budynków;
 • instalację połączeń wyrównawczych;
 • wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych wraz z oświetleniem;
 • wykonanie przejść pożarowych instalacji elektrycznych;
 • pomiary instalacji oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Całość prac będzie wykonana wg standardów Grupy Eltron oraz wytycznych Inwestora.
Przewidywany termin zakończenia prac to koniec roku 2020.