W maju 2020 r. Grupa Eltron dołączyła do Business Centre Club, prestiżowego klubu biznesu dla przedsiębiorców. BCC to jedna z największych organizacji tego typu w Polsce. Przychody firm członkowskim osiągają ponad 200 miliardów złotych, zatrudnienie w nich znajduje prawie 400 tys. pracowników, zaś siedziby firm rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie kraju działa 22 loże regionalne, w tym jedna w Białymstoku. Do tego wyjątkowego gremium należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

Białostocka loża BCC skupia liderów biznesu w regionie. Celem jej działania jest wsparcie działalności zrzeszonych przedsiębiorców, pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych oraz poszukiwaniu partnerów biznesowych. BCC organizuje różnego typu spotkania edukacyjne, a także szkolenia w zakresie ekonomii, prawa czy finansów. Wszystkie te działania mają służyć podniesieniu umiejętności menadżerskich kadry zarządzającej zrzeszonych firm. Ponadto BCC reprezentuje interesy pracodawców w sejmie, senacie, instytucjach organów administracji publicznej, samorządach czy powiatowych radach zatrudnienia. Organizacja przyznaje też nagrody, najbardziej prestiżową jest tytuł Lidera Polskiego Biznesu, inne to: Ambasador Polskiej Gospodarki oraz Medal Europejski.

Przynależność do BCC to jednak nie tylko prestiż, ale też zobowiązanie do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, co bardzo dobrze wpisuje się w politykę Grupy Eltron” – podsumowuje  Krzysztof Żukowski – Wiceprezes BCC.