Grupa Eltron rozpoczyna realizację kolejnej inwestycji w branży kolejowej. Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz  PB Pożarski Budownictwo Sp.k. zlecili naszej firmie kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych Dworca Kolejowego w Jabłoni Kościelnej.

Grupa Eltron będzie odpowiedzialna za:

 • wykonanie poziomych oraz pionowych tras kablowych dla instalacji elektrycznych
  (wraz z oprzewodowaniem drobnym);
 • zapewnienie rozdzielnic administracyjnych;
 • dostawę i montaż opraw oświetleniowych (oświetlenie podstawowe, awaryjne oraz ewakuacyjne);
 • zapewnienie osprzętu elektroinstalacyjnego;
 • dostosowanie obecnej instalacji odgromowej i elektrycznej na dachu budynku;
 • instalację połączeń wyrównawczych;
 • instalację oświetlenia terenu zewnętrznego;
 • zapewnienie przejść pożarowych instalacji elektrycznych;
 • zapewnienie pomiarów instalacji oraz dokumentacji powykonawczej.

Przewidywany termin zakończenia prac to listopad 2020 r.