Grupa Eltron w marcu 2021 r. rozpoczyna realizację projektu w ramach inwestycji „ Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (…) w Łodzi”. Projekt będzie prowadzony do marca 2022 r. Szczegółowy zakres prac Grupy Eltron obejmuje wykonanie instalacji silnoprądowej i niskoprądowej, w tym:

 • instalacji rozdziału energii,
 • instalacji oświetlenia podstawowego,
 • instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • instalacji gniazd ogólnych,
 • instalacji elektrycznej w mieszkaniach,
 • instalacji odgromowej,
 • instalacji domofonowej,
 • instalacji RTV/SAT,
 • instalacji oddymiania,
 • instalacji detekcji gazu,
 • instalacji sieci strukturalnej.