Nazwa inwestycji: Krakowski Szybki Tramwaj. Budowa linii tramwajowej o długości około 5,5 km wraz z infrastrukturą drogową, budowa ścieżek rowerowych, chodników i oświetlenia

Grupa Eltron Dział realizujący: Dział Handlowy

Grupa Eltron Segment: Oświetlenie drogowe

Termin realizacji: 2021-2022

Zakres: Dostawa fundamentów, słupów oraz opraw oświetleniowych.

Skala inwestycji: 1,05 mln zł