W ostatnim czasie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wstrzymała inwestycje, co spowodowało, że przedsiębiorcy realizujący przyłączenia do sieci, modernizację oraz budowę linii rozdzielczych i przesyłowych na rzecz tej grupy, zostali postawieni w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Grupa Eltron, będąca członkiem Związku Pracodawców Business Centre Club, zaniepokojona sytuacją w branży, podjęła interwencję w tej sprawie, której wynikiem jest włączenie się BCC w ten ogólnopolski problem.

Sytuacja jest o tyle trudna, że firmy energetyczne w znacznym stopniu dostosowały swoje usługi, zaplecze maszynowo – techniczne, a także kwalifikacje pracowników do potrzeb dotychczasowego zamawiającego, jakim jest Grupa PGE. Wstrzymanie inwestycji, polegające na zaprzestaniu  podpisywania umów realizacyjnych z wygranych aukcji o roboty budowlane, braku  przekazywania zleceń ze strony PGE na tak zwane umowy ramówkowe, umarzaniu zleceń na etapie przed-aukcyjnym, czy opieszałość w kwestii odbioru robót – pociągają za sobą nieodwracalne następstwa dla branży energetycznej.

3 czerwca 2020 r. Pan Marek Goliszewski , Prezes BCC, wystosował pismo do Pana Wojciecha Dąbrowskiego, Prezesa spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., celem zwrócenia uwagi,  jakie opłakane skutki dla firm z sektora energetycznego, przyniosła decyzja o zaprzestaniu dokonywania nowych inwestycji i modernizacji sieci elektroenergetycznych.

,,Serdecznie dziękujemy, w imieniu całej branży,  za interwencję w tej sprawie. Wierzymy, że zaangażowanie BCC przyczyni się do zmiany postępowania spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., a w konsekwencji poprawy kondycji finansowej firm z segmentu usług dla energetyki” – podsumowuje Mariusz Klewinowski Wiceprezes Zarządu Grupy Eltron.