Wraz z początkiem roku 2019 Grupa Eltron, w ramach projektu Akademia Eltron, rozpoczęła we współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych w Łapach program edukacyjny dla uczniów 2-giego i 3-ciego roku, kształcących się na kierunku technik elektryk. Pierwsze zajęcia w ramach programu zostały zorganizowane w lutym a ich celem było poznanie potrzeb i oczekiwań młodzieży wobec kursu. Podczas drugiego spotkania uczestnicy programu mieli możliwość spotkania się z profesjonalnym coachem z zakresu rozwoju kompetencji miękkich. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2019 r.

Ramowy plan dydaktyczny dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach

Grupa: 15 osób

 1. Wprowadzenie

Lokalizacja: Zespół Szkół Mechanicznych , Łapy

 • przedstawienie prowadzących;
 • krótkie przedstawienie informacji o firmie, dostępnych stażach oraz praktykach;
 • przedstawienie celu oraz programu zajęć;
 • przedstawienie informacji o konkursie, kryteriach oceny oraz nagrodach.
 1. Rozwój kompetencji personalnych

Lokalizacja: Główna 7, Łapy

Komunikacja 

 • różnice w odbiorze tych samych informacji;
 • efektywna komunikacja: metody, wyrażanie potrzeb;
 • “wiele ode mnie zależy”- budowanie samoświadomości.

Praca zespołowa 

 • role poszczególnych członków zespołu;
 • cele oraz efektywność pracy zespołowej.
 1. Rozwój kompetencji technicznych ( dwa bloki do wyboru uczestników)  

Lokalizacja: Mostowa 13, Łapy

Projektowanie

 • wykonanie projektu instalacji elektrycznej dla domu jednorodzinnego:
 • praca w programie AutoCad,
 • poznanie obowiązujących norm i przepisów,
 • poznanie podstawowych charakterystyk oraz metod obliczania poszczególnych parametrów.

Realizacja

 • wspólne złożenie wybranej rozdzielnicy elektrycznej:
 • praca praktyczna z elementami wiedzy teoretycznej,
 • poznanie obowiązujących norm i przepisów,
 • wykonanie badań i pomiarów.
 1. Study tour (wybrany zakład produkcyjny)
 2. Podsumowanie, rozdanie nagród

Lokalizacja: Zespół Szkół Mechanicznych , Łapy