Już na początku 2020 roku Grupa Eltron rozpocznie prace elektryczne i teletechniczne w ramach inwestycji „Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców LPR przy SP ZOZ w Łapach”, której inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki w Łapach. Usługa została zaplanowana na I-III kwartał 2020 roku. Wartość inwestycji wynosi 1 350 000 zł.

Szczegółowy zakres prac obejmuje: rozprowadzenie energii elektrycznej, rozdzielnicę główną RSOR, oświetlenie ogólne, miejscowe, awaryjne zapasowe oraz ewakuacyjne, instalację lamp bakteriobójczych w sali zabiegowej, instalację siły i gniazd wtykowych, instalację elektryczną dedykowaną (DATA) i instalację elektryczną sal zabiegowych intensywnej terapii, zasilanie sygnalizacji gazów medycznych, dodatkową ochronę przeciwporażeniową, instalację połączeń wyrównawczych, rozdzielnice obwodów nierezerwowanych, rezerwowanych, gwarantowanych, komputerowych oraz IT, aparaturę modułową, ochronę przepięciową wewnętrzną i ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, a także instalację systemu automatyki pożarowej, okablowania strukturalnego, systemu przyzywowego i kontroli dostępu, cyfrowej telewizji dozorowej CCTV oraz TV.

Warto zaznaczyć, że inwestycja ta charakteryzuje się wieloma specjalnymi wymaganiami technicznymi, a także potrzebą zastosowania niezawodnych urządzeń kontrolnych celem zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa pacjentów i personelu.

W związku z powyższym, Grupa Eltron podczas realizacji usługi zastosuje urządzenia spełniające wszelkie wymagane normy oraz posiadające niezbędne atesty.